Ģeodēzija, visā Latvijā

2018. gada 9. aprīlī 11:03

Mērniecības un ģeodēziskie darbi. SIA "Geomatic"

Ģeodēzija ir neatņemama būvniecības uzsākšanas daļa. Ģeodēzija nepieciešama būvniecības darbu asistēšanai

2020. gada 22. jūlijā 16:23

Zemes ierīcība, topogrāfija un ģeodēzija jāuztic profesionāļiem – SIA "Ģeodēzists"

Ja nepieciešams veikt uzdevumus, kuru pildīšanu atbilstošā kvalitātē var nodrošināt tikai mērnieks, jāizvēlas

2018. gada 16. novembrī 10:03

Mērniecība, topogrāfija. SIA "Geo Development"

Topogrāfija, topogrāfiskā uzmērīšana nozīmē topogrāfiskās informācijas – virszemes situācijas, pazemes