Topogrāfija, visā Latvijā

2018. gada 16. novembrī 10:03

Mērniecība, topogrāfija. SIA "Geo Development"

Topogrāfija, topogrāfiskā uzmērīšana nozīmē topogrāfiskās informācijas – virszemes situācijas, pazemes

2020. gada 22. jūlijā 16:23

Zemes ierīcība, topogrāfija un ģeodēzija jāuztic profesionāļiem – SIA "Ģeodēzists"

Ja nepieciešams veikt uzdevumus, kuru pildīšanu atbilstošā kvalitātē var nodrošināt tikai mērnieks, jāizvēlas